Ud. está aquí:
  1. Inicio
  2. Accesibilidade

Accesibilidade

En cumprimento dos principios de accesibilidade e deseño universal establecidos no Real decreto 1494/2007, do 12 de novembro, polo que se aproba o Regulamento sobre as condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa sociedade da información e medios de comunicación social, o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte traballa para garantir que todos os cidadáns -con especial atención ás persoas con algún tipo de discapacidade e maiores- que se relacionen co Departamento a través dos seus portais, poidan acceder á información e os servizos electrónicos en igualdade de condicións, con independencia das súas circunstancias persoais, medios ou coñecementos.

Esta web foi desenvolvida seguindo a Norma UNE 139803:2004 e axústase ás pautas definidas polo grupo de traballo permanente Web Accessibility Initiative (WAI) do Consorcio para a World Wide Web (W3C) para o seu nivel Dobre-A. Actualmente este nivel Dobre-A cúmprese na gran maioría das páxinas.

Última revisión de accesibilidade: maio de 2010

En todo caso, calquera consulta ou suxestión en relación coa accesibilidade deste sitio web pode presentala a través do correo electrónico accesibilidad@educacion.es

© Ministerio de Educación y Formación Profesional

© Ministerio de Cultura y Deporte

Logotipo W3C/WAI doble A (WCAG 1.0) Este documento es valido XHTML 1.0 Strict Este documento CSS es valido

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para dar una mejor experiencia de navegación. Si continúa navegando se considera que acepta nuestra política de cookies

  • Entendido