Columna derecha

Bulgaria

verano

ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ“ В БЪЛГАРИЯ

Отдел „Образование“ към Посолството на Испания в България функционално зависи от Министерство на Образованието и Професионално обучение на Испания. Намира се в София и координира дейностите на Звената по Образование в Унгария, Румъния и Молдова. Разпространява испанският език и култура, грижи се за развитието на програмите в образователната сфера в България и поощрява сътрудничеството между двете страни в образованието.

Cerrar

Facebook

Twitter

Subir