Sección Española en Ámsterdam

Logo del Ministerio de Educación y Formación Profesional
Fachada de la Sección española
Logo de la Sección española de Het Amsterdam Lyceum

In samenwerkingsverband wordt door Het Amsterdams Lyceum het vak Spaans versterkt aangeboden door middel van een lesprogramma genaamd Trayecto Español, dat een uniek concept is in het kader van het regulier onderwijs in Nederland. Het project ging van start in het schooljaar 2001-2002 en sindsdien is de deelname stabiel gebleven en zelfs gegroeid. Het wordt door ouders, leerkrachten en leerlingen erg positief gewaardeerd. Het Amsterdams Lyceum is een karakteristieke school van onbetwistbare prestige in Amsterdam en in de rest van Nederland. Het is het oudste lyceum in het land en viert in 2017 zijn honderdjarig bestaan. De school is verbonden aan de hedendaagse geschiedenis en is een scenario voor films uit de tijd en reclame.

Foto de la fachada del instituto de Amsterdam
Foto del instituto hace cien años
Aula del HAL
Fotografía de la fachada del Het Amsterdams Lyceum con alumnos

De leerlingen van het Trayecto Español volgen de keuzevakken die opgenomen zijn in het officieel leerprogramma. In het examenjaar (6de leerjaar) leggen de leerlingen het reguliere examen en naast het eindexamen Spaans doen ze ook een toets waarbij getest wordt of de door het Trayecto gestelde doelen zijn behaald. Verder krijgen zij de kans om deel te nemen aan het examen voor het behalen van het Spaans diploma DELE (Diploma Spaans als Vreemde Taal ) voor het niveau B2 of C1. Dit zijn de niveaus die vereist zijn om het Trayecto af te ronden. Met versterkt Spaans in hun pakket krijgen de leerlingen een uitgebreide kennis van de Spaanse taal en cultuur.

Salto de línea Het lesprogramma van het Trayecto is volledig geïmplementeerd in het onderwijsaanbod van Het Amsterdams Lyceum, dat zich daarmee van de omliggende scholen onderscheidt en als model zou kunnen dienen voor andere scholen die in de toekomst zouden willen dat het lesprogramma Spaanse taal en cultuur een plaats krijgt binnen het lesaanbod in het Nederlandse onderwijssysteem.Salto de línea

Lerarenteam

Lerarenteam

Het lerarenteam van dit samenwerkingsverband Trayecto Español wordt gevormd door twee Spaanse docenten: Pedro Corral en Jose Flores, en een Nederlandse docent, Nancy van Kalsbeek. Het Trayecto wordt institutioneel ondersteund en de schoolleiding krijgt bijstand van de Spaanse Onderwijsraad voor de BENELUX via haar Technische Adviesdienst in Nederland, die middels periodieke volgingsbijeenkomsten voor coördinatie en sturing van deze en van een gelijksoortig programma in een Leidse onderwijsinstelling. De huidige samenwerking in de uitvoering van het Trayecto is mede te danken aan de bijdrage van allen die zich vroeger ervoor hebben ingespannen.

Foto del edificio del HAL

De onmiddellijke doelstellingen omvatten uitbreiding van het gebruik van ICT-hulpmiddelen in het educatief gebruik, en aanpassing van het curriculum aan de eisen van de DELE- examen. Ten slotte zijn de aanvullende, buitenschoolse en culturele activiteiten een essentieel aspect. Deze activiteiten omvatten reizen, studies, uitwisselingen, workshops, culturele tours, etc., etc.

Subir